Onze Missie

  • Deze website geeft algemene informatie en achtergronden voor de succesvolle start van een pensioen op Curaçao
  • Tevens willen wij u informeren over onze Vereniging van Penshonado’s te Curaçao die geinteresseerden helpt bij hun beslissing om zich als Penshonado op Curaçao te vestigen.

  • Zoals verderop bij ‘Statuten’ wordt beschreven heeft de Vereniging van Penshonado’s tot doel de belangen van de Penshonado te behartigen, het sociale contact tussen de leden te bevorderen en, voor zover gewenst en mogelijk, zich in te zetten voor de belangen van de gemeenschap op Curaçao.

Algemene informatie

Fiscaliteit

Voor ingezetenen kent Curaçao een progressief inkomstenbelastingstelsel met een tarief van 9,75-48,25%. Personen onder de Penshonado- regeling betalen 10%… Meer info

Gezondheidszorg

De gezondheidszorg op Curaçao is op het Nederlandse systeem gebaseerd. Ook het niveau is vergelijkbaar met Nederland… Meer info

Wonen en Leven

Curaçao heeft ongeveer 150.000 inwoners (60 verschillende nationaliteiten) en een oppervlakte van 445 km2 … Meer info