vvp-bch

Gezondheidszorg op Curacao

De gezondheidszorg op Curaçao is op het Nederlandse systeem gebaseerd. Ook het niveau is vergelijkbaar met Nederland. Alleen de omstandigheden verschillen. Er zijn mogelijkheden om op speciaal verzoek van de specialist of voor spoedeisende gevallen doorverwezen te worden naar ziekenhuizen in Venezuela, Colombia of Nederland. Met deze landen bestaan contracten en de kwaliteit van de ziekenhuizen is gewaarborgd.

Ziektekostenverzekering

Sedert 2013 kent Curaçao een basisverzekering ziektekosten, geregeld in de Landsverordening Basisverzekering Ziektekosten (BVZ). Het uitvoeringsorgaan bij de BVZ is de SVB te Curaçao (svbcur.org). De BVZ is een verplichte ziektekostenverzekering voor alle ingezetenen van Curaçao die daarvoor premie (zie onder hoofdstuk “Fiscaliteit”) zijn verschuldigd. Dit geldt dus ook voor nieuwe Penshonados die zich op Curaçao vestigen. Eventueel kan deze BVZ verzekering uitgebreid worden bij een derden verzekeringsmaatschappij met aanvullende verzekering voor buitenlanddekking.

Voor bestaande gevallen – Penshonado’s die al op Curaçao woonachtig waren op het moment van invoering van de BVZ op 31-1-2013 – ligt de situatie anders. Omdat zij in het verleden medisch verzekerd dienden te zijn via een ziektekostenverzekering alvorens zich op Curaçao te kunnen vestigen, dreigde voor hen een dubbele verzekering. De Minister van Financien heeft deze lancune in de wet onderkend en Penshonado’s voor de jaren 2013 en 2014 via een algemeen geldende Aanschrijving geplaatst in de categorie van niet-verzekerden onder de BVZ. Dit op voorwaarde dat

  • zij en hun gezinsleden sinds de inwerkingtreding van de Landsverordening BVZ (31 januari 2013) ononderbroken verzekerd zijn geweest bij een buitenlands verzekeringsbedrijf met werelddekking;
  • dat dit buitenlandse verzekeringsbedrijf met aanvullende buitenlanddekking dezelfde dekking biedt als bepaald in genoemde Landsverordening;
  • en dat er geen beroep is gedaan op verstrekkingen die voortvloeien uit de BVZ.

Met ingang van 2015 (1-11-2014 om precies te zijn) is de Landsverordening BVZ gerepareerd waarbij bestaande Penshonado’s definitief ontheven zijn van de verplichting om deel te nemen aan de BVZ onder bovengenoemde voorwaarden.

Men kan uiteraard besluiten om zich wel lokaal te verzekeren tegen ziektekosten via de BVZ. De premie voor deze BVZ verzekering op Curaçao is aanzienlijk lager dan een buitenlandse of binnenlandse particuliere ziektekostenverzekering met werelddekking. Echter, aangetekend moet worden dat de buitenlanddekking bij de BVZ beperkter is. De verzekering dekt in principe alleen ziektekosten op Curaçao. Bij acute ziekte in het buitenland (plotseling ontstaan of verergering van een ziekte met snel verloop en hevige verschijnselen, waarbij uitstel van geneeskundige behandeling kan leiden tot levensbedreigende situaties) zal de SVB in voorkomende gevallen na evaluatie en goedkeuring een garantie verstrekken aan de medische instelling in het buitenland. Indien de verzekerde zelf de medische kosten betaalt kan men een verzoek voor restitutie van de ziektekosten indienen.

Pater Euwensweg # 9, tel: (+599-9) 434-4000 ~ Website: svbcur.org

Hoog niveau, grote dichtheid

Huisartsen, specialisten en tandartsen zijn vrijwel allemaal geschoold in Nederland en/of Amerika. Ook geven Nederlandse hoogleraren regelmatig bijscholingscursussen op Curaçao. Er zijn bijna honderd huisartsen op het eiland, een ongekend groot aantal voor een eiland van 150.000 inwoners. Verder zijn er ruim dertig apotheken, die vrijwel alle gangbare medicijnen op voorraad hebben. De kosten van medicijnen liggen over het algemeen boven die van Nederland.

Momenteel wordt er een geheel nieuw en modern ziekenhuis op Curaçao gebouwd vlak naast de locatie van het bestaande St. Elisabeth Hospitaal (SEHOS).

De ongeveer vijftig tandartsen werken veelal samen in tandartsenpraktijken of tandheelkundige klinieken, waardoor er altijd wel één bereikbaar is. Ook tandtechnische laboratoria en opticiëns – vergelijkbaar met hun Europese collega’s – zijn over het hele eiland verspreid.

Ziekenhuizen

Curacao heeft drie ziekenhuizen en vrijwel iedereen spreekt daar Nederlands.

St. Elisabeth Hospitaal (SEHOS), een groot, wat verouderd ziekenhuis met circa 400 bedden. De specialisten doen zeker niet onder voor hun Europese of Amerikaanse collega’s. Website: sehos.cw. Het SEHOS wordt vervangen door een nieuw ziekenhuis HNO (Hospital Nobo Otrobanda) met 300 bedden wat in aanbouw is. Verwachte oplevering in 2018.
Aquariusweg 5, tel. (+5999) 737-1992
 Warawaraweg 4, tel: (+5999) 736-5466

Ziekten

Curaçao kent geen specifieke tropenziektes zoals malaria of gele koorts. Wel wordt in de regenperiode (november-januari) weleens gewaarschuwd voor dengue, een virusziekte die wordt overgebracht door de dengue-mug, maar deze komt beperkt voor en de overheid heeft een bestrijdingsprogramma. Mensen die net op het eiland aankomen worden gewaarschuwd voor te veel zon. Vooral tussen 12.00 uur en 15.00 uur is zonnebaden ook op Curaçao niet zonder risico’s.